Arrangement på musea

Ynskjer du å bli kjend med historia og kunsten vår delta på utstillingar, arrangement og aktivitetar for heile familien ved våre 13 unike besøksstader i fylket.?

 

Følg oss på facebook for å sjå kva som skjer: @museaisognogfjordane