Astruptunet Astruptunet
Flyfoto av kunstnharheimen til Nikolai Astrup, Astruptunet, der vi ser smale grusvegar bukte seg mellom grå bygningar med torvtak. Her kan du få omvisning.

Tur i tunet

Stad Astruptunet

Hagen open for publikum

Gardshagen er tilgjengeleg for publikum utan billett, heile året. Vi er inne i ein periode med mykje arbeid i hagen, og tilkomsten er ikkje alltid lett. Du er hjarteleg velkomen inn i Astrup si verd, og vi hjelper dykk i tunet om naudsynt!

Omvising

På Astruptunet kan du bestille omvising i hagen, husa og galleriet. I husa forteller vi historia om hagedrifta og heimelivet hjå Astrupfamilien, i tillegg til atelieret til Nikolai Astrup. I galleriet fortel vi om kunsten til kunstnarparet Engel og Nikolai Astrup. Det er eit utval av omvisingar som kan du tinge ved å kontakte oss eller ved besøke oss.