Astruptunet Astruptunet
astruptunet/sstaale-fossheim_2020.jpg

Tur i tunet

Gardshagen er tilgjengeleg for publikum for publikum utan billett, heile året. Det er samstundes mykje arbeid som foregår i hagen, og tilkomsten er ikkje alltid lett. Du er hjarteleg velkomen inn i Astrup si verd, og vi hjelper dykk i tunet om naudsynt!

På Astruptunet kan òg du tinge omvising i hagen, husa og galleriet. I husa forteller vi historia om hagedrifta og heimelivet hjå Astrupfamilien, i tillegg til aterlieret til Nikolai Astrup. I galleriet fortel vi om kunsten til kunstnarparet Engel og Nikolai Astrup. Det er eit utval av omvisingar som kan du tinge ved å kontakte oss eller ved besøke oss.

Illustrasjon: Ståle Fossheim, 2020.