De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
de-heibergske-samlinger/karimesse.jpg

Karimesse

25. november 18:00 - 19:30
De Heibergske Samlinger

KARIMESSE

KORLEIS VAR LIVET I OG RUNDT KYRKJA PÅ 1200-TALET

Vel møtt til kåseri ved sokneprest Kathrine Valle

fredag 25.nov. kl.18 på Museet (DHS).

Vi får høyre om Katharina frå Alexandria i Egypt som er opphavet til Karimesse.

Korleis var truslivet då stavkyrkja var ny, og korleis levde folk då.

Judith Vestreim syng.

Open kafè etterpå.

Slutt ca. kl. 19.30