NYHENDE

Aud Marit Skarrebo Holmen er mottakar av Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt produksjonsstipend 2020 på kr 100 000 med midlar frå Bildende Kunstneres Hjelpefond

Tor Martin Leknes (39) er tilsett som avdelingsdirektør kunst hos Musea i Sogn og Fjordane. Leknes får det overordna ansvaret for kunstfeltet i Musea i Sogn og Fjordane. Han vil ha sin base på Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde.
Holvikejekta var bygd i 1881 i Krånafjøra på Sandane. Ho er den einaste opphavelege klinkebygde jekta som er bevart i Noreg. Ei jekt er ei brei, lita seglskute som har ei mast med råsegl og er utan fast dekk. Den har høg stamn og tverr akterende, ofte med eit rom med eit eller to glas. Storleiken på jektene har variert frå under 10 meter lengde til over 20 meter.
Vi fekk nyleg gledelege nyhende! Vi er eitt av kunstmusea i Noreg som får ekstra løyving på 1 million kroner til innkjøp av kunst for Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Siktemålet til Kulturdepartementet er å stimulere til skapande kunstnerisk aktivitet over heile landet.
Holme har ein mastergrad i historie og kjem frå stillinga som seniorrådgjevar i Fylkesarkivet i Vestland. I rolla som museumsleiar vil ho ha det faglege leiaransvaret for utstillingar, arrangement og formidling ved Kystmuseet.