Møtebøker frå styremøter i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

Dersom det er nokon som vil ha innsyn i vedlegga kan dei be om dette ved å sende ein e-post til 
administrerande direktør kjartan.aa.berge@misf.no