Som eit tiltak for å avgrense risikoen for spreiing av coronaviruset (covid 19) er alle arrangement ved alle våre museum avlyst frå og med 12.mars til og med 14.april.

Sjølv om vi ikkje har arrangement framover, vil musea våre vere opne som vanleg inntil vidare.

Vi følgjer med på råd frå myndighetene og Folkehelsinstituttet, og vil fortløpande oppdatere informasjonen.