Musea i Sogn og Fjordane har tilsaman 13 museum spreidde i heile fylket, herav 7 avdelingar. Vi har samla 50 årsverk, og dekker eit vidt spekter av lokal, regional og nasjonal kunst- og kulturhistorie.