Fellesmagasin

Musea i Sogn og Fjordane har søkt om støtte frå Kulturdepartementet for å få på plass eit museumsmagasin i Angedalen. 

P.t. har ikkje vi i Musea i Sogn og Fjordane tilfredsstillande oppbevaringstilhøve for samlingane våre. 
I 2017 kjøpte vi Ramstad Eskefabrikk i Førde, kor vi no planlegg å etablere eit fellesmagasin for alle våre avdelingar.

Totalkostnaden for å etablere fellesmagasinet i Angedalen er på 65 mkr, og vi søker om investeringstilskot på
40 mkr frå Kulturdepartmentet. 

Vil du leser prosjektskildringa for Fellesmagasin Angedalen finn du den her.