Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Samlingsforvaltar

Kristian Systad

Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum