Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Rådgjevar naturhistorie

Marie E. K Pettersson

Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum