Musea i Sogn og Fjordane

Konservator

Toralf Moan Teigen (permisjon - kontaktperson er Bjørn Fjellheim)

Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane

I permisjon frå august 22 - januar 23.