Back to Museums of Sogn and Fjordane
Sogn Kunstsenter
Fotoet syner ein installasjon av Marit Thingnæs. Det består av gamle treverktøy, tradisjonelt brukt på kjøkkenet. Tittelen er Babettes gjestebod og verket er frå 2018.

Viewing Talking Things? Look here! - pondering card

17. June - 15. August
Sogn Kunstsenter

With the card you can ponder the exhibition! You can download a digital pondering card for Talking Things in advance or when you enter the museum. There is free internet access at all museums in MiSF. A physical card can also be found at the counter of Sogn Art Center.