Sogn Kunstsenter Sogn Kunstsenter
Fargemåleri i forstyrrande grønfarge av person som ligg på benk med armane rundt hovudet i depresjon.

Utstillingsopning Hans Gjesme - Gal og genial?

Tidspunkt -
Stad Sogn Kunstsenter

Velkomen til utstillingsopning!

Stemmer myten om den gale og geniale kunstnaren? Kunstnaren Hans Gjesme (1904-1994) frå Lærdal vart paranoid schizofren og tvangsinnlagt på Gaustad psykiatriske sjukehus i Oslo i 1955. Der budde han heilt fram til 1971. Inne på Gaustad jobba han vidare. På veggane ved Sogn Kunstsenter stiller vi ut nærare 100 høgdepunkt frå dei 16 åra bak lukka dører. Fleirtalet av bilda har aldri vore vist fram offentleg før.

Program for opninga

  • Musikalsk innslag

  • Innleiing ved Tor Martin Leknes, avdelingsdirektør for kunst i Musea i Sogn og Fjordane

  • Ingrid Norum, kurator for utstillinga og seniorrådgjevar i avdeling kunst, fortel om utstillinga

  • Avrunding ved Guro Nesse, rådgjevar kultur og biblioteksjef i Lærdal kommune

  • Mingling i utstillinga og moglegheit til å prate med Leknes, Norum og Nesse om utstillinga og Gjesme

  • Enkel servering

Kurator i samtale med publikum på kunstutstilling.
Kurator Ingrid Norum i samtale med publikum

Unikt innblikk

Gjesme måla og teikna det han opplevde som innlagt. Han lei av ein sjukdom der det til tider er vanskeleg å skilje kva som er verkeleg og ikkje. I denne tilstanden, ofte med «styggen på ryggen», skapte han sterke og kjenslevare bilete. Verka står ikkje attende for det han laga dei siste tiåra før han vart lagt inn. Og dei gjev eit meir nyansert og sjeldan innblikk i korleis det var å vere psykisk sjuk og kunstnar. Så vidt vi veit har ingen annan norsk biletkunstnar skildra livet på ein norsk psykiatrisk institusjon like inngåande som Gjesme.

Besøk utstillinga og gjer deg opp dine eigne tankar om korleis psykisk liding kan påverke menneske si skaparkraft. Var Hans Gjesme gal og genial?