Sogn Fjordmuseum Sogn Fjordmuseum
Båtbyggjarverkstad.

Båtbyggjarverkstad

Stad Sogn fjordmuseum

På Sogn Fjordmuseum kan du sjå verkstaden til båtbyggjar Svein Henjasand.

Svein Henjasand (1923-2000) frå Eidet i Sogndal var den siste tradisjonelle båtbyggaren i Sogn. Den siste båten sin bygde han ferdig like før han døydde, våren 2000.

Han har her sett opp ein «verkstad» og starta bygginga av ein færing, slik at museet skal kunne syna fram den tradisjonelle byggemåten. Verktøyet i denne konstruerte verkstaden har for det meste tilhøyrt faren, Ola Henjesand.