Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Ein far med fire barn kosar seg på ein benk i friluftsmuseet

Årskort til musea

Nyt eit år med opplevingar

Med årskortet vårt kan du oppleve kunst og kultur så mange gonger du vil – på alle dei tolv musea våre. Ei meiningsfull gåve til deg sjølv eller nokon du er glad i.

Opplev kunstutstillingar, friluftsmuseum, kystkultur, steinhoggarindustri, reiseliv og mykje meir. Ved tolv museum mellom fjord og fjell kan du få ny innsikt i menneskelivet, både før og no. Sving innom oss på ferda di, og kjenn deg litt rikare!

Dette får du:

 • Besøke alle dei tolv musea våre så ofte du vil.

 • Inngang til store arrangement som familiedagar, sankthansfeiring, sesongopningar og førjulsarrangement.

 • Inngang på utstillingsopningar, omvisingar og familieverkstader.

Opplevingar hjå oss

Sjå alle

Kjøp årskortet ved det enkelte museum eller digitalt ved å trykke på kjøpe-knappen. Kjøper du digitalt, får du utdelt kortet på det første museet du besøker, mot framvising av kvittering. Du kan og ta kontakt på e-post: post@misf.no for å få tilsendt årskort etter kjøp. Kvittering for årskort på mobil kan og nyttast som inngang mot framvising.

Pris årskort

 • Kr 350,-

 • Ny pris frå 1. januar 2024: 390,-

 • Barn under 18 år er gratis

Vilkår for årskort:

 • Årskortet gjeld som inngangsbillett og visast i billettskranken ved besøk på musea.

 • Årskortet gjeld ikkje ved arrangement med plassbillettar der tal personar er avgrensa.

 • Årskortet gjeld ikkje arrangement der andre enn museet er (med-) arrangør.

 • Årskortet gjeld ikkje kurs.

 • Årskortet er personleg, og kan ikkje nyttast av andre.

 • Årskortet gjeld i eitt år frå datoen du sjølv vel ved kjøp.

Sjå musea våre

Sjå alle