Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Ein far med fire barn kosar seg på ein benk i friluftsmuseet.

Årskort til musea

Nyt eit år med opplevingar

Med årskortet vårt kan du oppleve kunst og kultur så mange gonger du vil – på alle dei tolv musea våre. Ei meiningsfull gåve til deg sjølv eller nokon du er glad i.

Opplev kunstutstillingar, friluftsmuseum, kystkultur, steinhoggarindustri, reiseliv og mykje meir. Ved tolv museum mellom fjord og fjell kan du få ny innsikt i menneskelivet, både før og no. Sving innom oss på ferda di, og kjenn deg litt rikare!

Dette får du:

 • Besøke alle dei tolv musea våre så ofte du vil.

 • Inngang til store arrangement som familiedagar, sankthansfeiring, sesongopningar og førjulsarrangement.

 • Inngang på utstillingsopningar, omvisingar og familieverkstader.

Opplevingar hjå oss

Sjå alle

Pris årskort

 • Kr 390,-

 • Barn under 18 år er gratis

Vilkår for årskort:

 • Gyldig årskort må visast i billettskranken når du besøker museet. Du får det automatisk tilsendt på e-post frå Musea i Sogn og Fjordane rett etter kjøp. Vis det fram frå mobilen din eller ta med papirutskrift.

 • Årskortet gjeld ikkje ved arrangement med plassbillettar der tal personar er avgrensa.

 • Årskortet gjeld ikkje arrangement der andre enn museet er (med-) arrangør.

 • Årskortet gjeld ikkje kurs.

 • Årskortet er personleg, og kan ikkje nyttast av andre.

 • Årskortet gjeld i eitt år frå datoen du sjølv vel ved kjøp.

Årskortet kan og kjøpast ved oppmøte på det enkelte museum.
 

Sjå musea våre

Sjå alle