Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Gjst peikar på eit bilde i utstillinga.

Årskort til musea

Eitt år fylt med opplevingar?

Kjøp eit årskort til deg sjølv eller nokon du er glad i. Med vårt årskort kan du besøke alle våre 12 museum, så mange gongar du vil! Kortet gjeld for heile 2023. Årskortet er for vaksne, barn har gratis inngang hjå oss frå 2023.

Vel mellom kunst, friluftsmuseum, kystkultur, vikingtid, reiseliv. Ved tolv museum mellom fjord og fjell kan du få ny innsikt i menneskelivet, både før og no. Sving innom oss på ferda di, og kjenn deg litt rikare!

Desse kan du besøke!

Sjå alle

Årskortet kan og kjøpast for 350,- kroner ved det enkelte museum eller digitalt her. Kjøper du digitalt, får du utdelt kortet på det første museet du besøker, mot framvising av kvittering. Du kan og ta kontakt på e-post: post@misf.no for å få tilsendt årskort etter kjøp. Kvittering for årskort på mobil kan og nyttast som inngang mot framvising.

Vilkår for årskort:

  • Årskortet gjeld som inngangsbillett til musea.

  • Årskortet gjeld ikkje ved arrangement med plassbillettar der tal personar er avgrensa.

  • Årskortet gjeld ikkje arrangement der andre enn museet er (med-) arrangør.

  • Årskortet er personleg, og kan ikkje nyttast av andre

  • Årskortet gjeld for eitt år (og ikkje frå kjøpsdato til kjøpsdato).

Opplevingar hjå oss

Sjå alle