Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Om Musea i Sogn og Fjordane

Styret

Styret er stiftinga sitt øvste organ, og ser til at verksemda vert driven i samsvar med føresetnadene i vedtektene. Valnemnda til styret er utpeikt av Rådet, som er representantar frå fylkeskommunen, regionråda, vertskommunane, eigarstyra til stiftarane og kunstnarorganisasjonane.

Les styreinnstruksen her
Les mandat for valkomite her

Medlemmene i styret

Styreleiar Ivar Kvalen
Personleg vara styreleiar Frode Bøthun

Nestleiar Hanne B. Oftedal
Personleg vara nestleiar Anders Ryssdal

Styremedlem Kristin Maurstad
Personleg varamedlem Hilde Kvamsås Aa

Styremedlem Gunhild Alis Berge Stang
Personleg varamedlem Hege Lothe

Styremedlem Arild Bergstrøm
Personleg varamedlem Eli Grete Høyvik

Styremedlem Jan-Arve Lund
Personleg varamedlem Martine Due Sivertsen

Styremedlem Hilde Katrine Wiik
Personleg varamedlem Knut Arve Helle

Møteplan

Fredag 18. februar 2022
Tysdag 29. april 2022
Tysdag og onsdag 14. og 15. juni 2022
Tysdag 4. oktober 2022
Fredag 9. desember 2022

Møtereferat

Referata frå styremøta vert publisert her så snart dei er godkjende. Referata er lagra etter møtedato, nyaste først.

2023-02-27, 2022-12-08, 2022-10-07 og 24, 2022-06-15, 2022-04-19, 2022-02-18.

Meir om Musea i Sogn og Fjordane