Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Om Musea i Sogn og Fjordane

Styret

Styret er stiftinga sitt øvste organ, og ser til at verksemda vert driven i samsvar med føresetnadene i vedtektene. Valnemnda til styret er utpeikt av Rådet, som er representantar frå fylkeskommunen, regionråda, vertskommunane, eigarstyra til stiftarane og kunstnarorganisasjonane.

Les styreinnstruksen her
Les mandat for valkomite her

Medlemmene i styret

Styreleiar: Ivar Kvalen

Nestleiar: Gunhild Berge Stang

Styremedlem: Magni Aa Berge

Styremedlem: Siri Sandvik

Styremedlem: Rune Hegrenes

Styremedlem (tilsettrepresentant): Knut Arve Helle

Styremedlem (tilsettrepresentant): Therese Nesset

 

Første vara: Hege Lothe

Andre vara: Frode Bøthun

Tredje vara: Eli-Grete Høyvik

Fjerde vara: Hilde Kvamsås Aa

Femte vara: Monica Finden

Første vara tilsette: Hilde Wiik

Andre vara tilsette: Ingvild Førde

Møteplan

27. februar 2024

12. april 2024

18. - 19. juni 2024

12. september 2024

21. - 22. november 2024

Møtereferat

Referata frå styremøta vert publisert her så snart dei er godkjende. Referata er lagra etter møtedato, nyaste først.

2023-04-21, 2023-02-27, 2022-12-08, 2022-10-07 og 24, 2022-06-15, 2022-04-19, 2022-02-18.

Meir om Musea i Sogn og Fjordane