Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Om Musea i Sogn og Fjordane

Styret

Styret er stiftinga sitt øvste organ, og ser til at verksemda vert driven i samsvar med føresetnadene i vedtektene. Valnemnda til styret er utpeikt av Rådet, som er representantar frå fylkeskommunen, regionråda, vertskommunane, eigarstyra til stiftarane og kunstnarorganisasjonane.

Les styreinnstruksen her
Les mandat for valkomite her

Medlemmene i styret

Styreleiar: Ivar Kvalen

Nestleiar: Gunhild Berge Stang

Styremedlem: Magni Aa Berge

Styremedlem: Siri Sandvik

Styremedlem: Rune Hegrenes

Styremedlem (tilsettrepresentant): Knut Arve Helle

Styremedlem (tilsettrepresentant): Therese Nesset

 

Første vara: Hege Lothe

Andre vara: Frode Bøthun

Tredje vara: Eli-Grete Høyvik

Fjerde vara: Hilde Kvamsås Aa

Femte vara: Monica Finden

Første vara tilsette: Hilde Wiik

Andre vara tilsette: Ingvild Førde

Møteplan

8.-9. juni 2023

15. september 2023

22. november 2023

11. desember 2023

Møtereferat

Referata frå styremøta vert publisert her så snart dei er godkjende. Referata er lagra etter møtedato, nyaste først.

2023-02-27, 2022-12-08, 2022-10-07 og 24, 2022-06-15, 2022-04-19, 2022-02-18.

Meir om Musea i Sogn og Fjordane