Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Museumspedagogen gestiulerer framfor ein vegg med svart-kvitt-bilder.

Bli med og form framtida -

Jobb hjå oss!

I Musea i Sogn og Fjordane blir du del av eit lag på omlag 60 tilsette, som jobbar i fire ulike avdelingar, fordelt over musea og fellesadministrasjonen på Sandane.

Musea i Sogn og Fjordane driftar og utviklar tolv forskjellige museum mellom fjord og fjell i Sogn og Fjordane. Våre tilsette jobbar mellom anna med tradisjonelt handverk, formidling i ulike former, økonomi og administrative oppgåver, forvalting av unike samlingar eller vertskapsrolla.

Som tilsett i Musea i Sogn og Fjordane blir du ein del av eit kreativt og engasjert miljø med stort mangfald av kompetanse, erfaring, interesser og bakgrunnar. Felles for alle er eit brennande engasjement for å dokumentere, forske, bevare og formidle kunst, natur- og kulturarv i Sogn og Fjordane.

Sjå ledige stillingar nedanfor:

Sommarvert på Vågsberget

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert De Heibergske samlinger - Sogn Folkemuseum

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert i Kvernsteinsparken

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert på Astruptunet og  Eikaasgalleriet

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert Sogn og Fjordane kunstmuseum

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert Sunnfjord Museum

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert Nordfjord Folkemuseum

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Gardsmedarbeidar sesong

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert Norsk Reiselivsmuseum

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Sommarvert på Kystmuseet

Søknadsfrist
26.02.2024
Les meir om stillinga og søk

Open søknad

Alternativt kan du melde di interesse for å jobbe hjå oss ved å sende ein open søknad.