Musea i Sogn og Fjordane
Museumspedagog underviser skuleborn.

Vil du vere med å forme framtida?

Jobb i Musea i Sogn og Fjordane

I Musea i Sogn og Fjordane blir du del av eit lag på omlag 60 tilsette, som jobbar i fire ulike avdelingar, fordelt over musea og fellesadministrasjonen på Sandane.

Museumspedagog Kathrine Helene Skarsholt. Foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto.

Musea i Sogn og Fjordane driftar og utviklar tolv forskjellige museum mellom fjord og fjell i Sogn og Fjordane. Om du let deg inspirere av tradisjonelt handverk, formidling i ulike former, økonomi og administrative oppgåver, forvalting av unike samlingar, eller møte med besøkande i førstelina, er dette saman med mange fleire oppgåver våre tilsette løyser kvar dag. Alle oppgåvene er like viktige for å oppnå vårt felles mål, som er å drive gode museum saman.

Som tilsett i Musea i Sogn og Fjordane blir du ein del av eit kreativt og engasjert miljø med stort mangfald av kompetanse, erfaring, interesser og bakgrunnar. Felles for dei alle er eit brennande engasjement for å dokumentere, forske, bevare og formidle kunst, natur- og kulturarv i Sogn og Fjordane.

Open søknad

Ingen ledige stillingar? Alternativt kan du melde di interesse ved å sende oss ein open søknad.