Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane
Museumspedagogen gestiulerer framfor ein vegg med svart-kvitt-bilder.

Bli med og form framtida -

Jobb hjå oss!

I Musea i Sogn og Fjordane blir du del av eit lag på omlag 60 tilsette, som jobbar i fire ulike avdelingar, fordelt over musea og fellesadministrasjonen på Sandane.

Musea i Sogn og Fjordane driftar og utviklar tolv forskjellige museum mellom fjord og fjell i Sogn og Fjordane. Våre tilsette jobbar mellom anna med tradisjonelt handverk, formidling i ulike former, økonomi og administrative oppgåver, forvalting av unike samlingar eller vertskapsrolla.

Som tilsett i Musea i Sogn og Fjordane blir du ein del av eit kreativt og engasjert miljø med stort mangfald av kompetanse, erfaring, interesser og bakgrunnar. Felles for alle er eit brennande engasjement for å dokumentere, forske, bevare og formidle kunst, natur- og kulturarv i Sogn og Fjordane.

Sjå ledige stillingar nedanfor:

Bygningsvernrådgjevar

Søknadsfrist
11.08.2024
Les meir om stillinga og søk

HR- og administrasjonskonsulent

Søknadsfrist
11.08.2024
Les meir om stillinga og søk

Open søknad

Alternativt kan du melde di interesse for å jobbe hjå oss ved å sende ein open søknad.