Sogn Fjordmuseum Sogn Fjordmuseum
sogn-fjordmuseum/fjordmuseet_1_0.jpg.

Om Sogn Fjordmuseum

Sogn fjordmuseum er ein del av det konsoliderte museet Stiftinga musea i Sogn og Fjordane. Museet vert drifta som ein del av De Heibergske samlinger

Våre andre museum

Sjå alle