Sogn Fjordmuseum Sogn Fjordmuseum

Om Sogn Fjordmuseum

Oppgåver og forvaltingsansvar

Museet skal vere eit viktig samfunnsminne, gjennom systematisk å samle inn, bevare og gjere tilgjengeleg materielle og immaterielle minne for noverande og framtidige generasjonar. 

Sogn fjordmuseum speglar livet langs fjorden, og samlinga inneheld båtar og reiskapar til båtbyggjing og fiske.