Sogn Fjordmuseum Sogn Fjordmuseum
Fiskegarn.

Fisk og fisking i Sognefjorden

Stad Sogn fjordmuseum

Fjorden var sogningane sitt stabbur. Her var ei matkjelde som folk visste å nytta seg av. i fjorden var torsk og hyse, sei og lyr, kveite og brosme, sild og brisling, laks og aure; alle fine matfiskar. Til dyra vart tang brukt som matauk når vinterfôret ikkje strakk til.

Med eit besøk på Sogn Fjordmuseum kan du lære meir og fisking langs sognefjorden, kva reiskap som vart nytta og kva båtar dei nytta.