Astruptunet Astruptunet
Publikum inne i ei lita tømmerstove med ein omvisar framfor seg.

Omvising

Stad Astruptunet

Djupdykk i livet og kunsten til Nikolai Astrup

Bli med våre omvisarar på ein rundtur innandørs og utandørs i Astruptunet. Kontakt oss gjerne på førehand for å gjere avtale om omvising for grupper. Det er omvisingar gjennom heile dagen. Ein får tilbud om å starte med å sjå utstilling eller å gå på omvising, når ein kjem til staden. Siste omvising startar ca kl.16.00.( 15.00 i skuldersesong).

Hagen

I hagen fortel vi om korleis Astrupfamilien nytta hagen - både i kvardagen og i kunstverka. Dei siste åra har uteområdet blitt rekonstruert med støtte frå Sparebankstiftelsen DNB. No kan vi til fulle vise korleis Nikolai Astrup skapte ein oase av artsmangfald.

Revebjeller framfor bygga i Astruptunet.

Hus og atelier

I husa fortel vi historia om heimelivet til Astrupfamilien. Her får du også komme inn i atelieret og sjå kvar han skapte mykje av kunsten sin. Dei siste åra har også fleire av bygga blitt restaurert, og interiøret har i enno større grad blitt ført tilbake slik det var då Astup budde der tidleg i førre århundre.

Galleriet

I galleriet viser vi både måleria og nokon av trykkplatene til Nikolai Astrup. Her fortel vi om kunsten til kunstnarparet Engel og Nikolai Astrup.

Omvisar snakkar om bilder på veggane.

Planlegg besøket ditt

Kjøp billett

Opningstider

14. juni — 11. august
Ope kvar dag 10.00 - 17.00

Prisar

  • Galleri, vaksen: 120,-
  • Galleri, student/honnør: 90,-
  • Galleri, barn (under 18 år): gratis
  • Omvising i kunstnarheim + galleri, vaksen: 140,-

Her er vi

Astruptunet
Nikolai Astrups veg 1135
6847 Vassenden