Astruptunet Astruptunet
Flyfoto av kunstnharheimen til Nikolai Astrup, Astruptunet, der vi ser smale grusvegar bukte seg mellom grå bygningar med torvtak. Her kan du få omvisning.

Tunvandring

Stad Astruptunet

Hagen open for publikum

Tunet og gardshagen er open og tilgjengeleg for publikum utan billett, heile året. Du er hjarteleg velkomen inn i Astrup si verd!

ORanse keisarkroner i frodig hage.

Du startar ved parkeringsplassen nede ved Jølstravatnet og går gjennom treporten. Ein bratt og svingete grusveg fører oppover mot husa.

Planter som veks opp etter ein grå trevegg.

Her kan du studere tradisjonell byggeteknikk og sjå imponerande murarbeid. Ikkje minst får du oppleve eit plantemangfald som er sjeldan å oppleve.

Ulike blomster med Jølstravatnet i bakgrunnen.

Nikolai Astrup terasserte og forma landskapet. Ikkje berre for å få planter til å vekse, men for å fleire motiv å male. Mange av dei kjende motiva til Nikolai Astrup finn du att ved å utforske tunet.

Tre gjester kviler på ein benk.

Og når du har nådd på toppen, finn du deg ein benk. Lyttar til fuglekvitteret. Høyrer vinden rasle. Og studerer detaljane og variasjonen i planter og bygningar. Du kjenner at no er du i Nikolai Astrup sitt rike.