Museums of Sogn og Fjordane Museums of Sogn and Fjordane

Employees

Choose department
Department: Kulturhistorie
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Forsking og bevaring
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Forsking og bevaring
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Kulturhistorie
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Forsking og bevaring
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Økonomi, administrasjon og drift
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Kulturhistorie
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Økonomi, administrasjon og drift
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Kulturhistorie
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Department: Forsking og bevaring
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Departments: Forsking og bevaring, Kulturhistorie
Location: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum