Musea i Sogn og Fjordane

Konservator

Therese Nesset (permisjon - kontaktperson Thomas Walle)

Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Er i permisjon frå Juli 2022 - April 2023. Kontaktperson i hennar fråvær er Thomas Walle - avdelingsdirektør forsking og bevaring.