Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Rådgjevar/Museumspedagog

Anita Aasen

Avdelingar: Forsking og bevaring, Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum