Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Prosjektmedarbeidar

Anita Aasen

Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum