Musea i Sogn og Fjordane Musea i Sogn og Fjordane

Museumsleiar

Trude Knutzen Knagenhjelm

Avdeling: Kulturhistorie
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum