Kystmuseet i Sogn og Fjordane Kystmuseet
Utsikt over Brendøya, med hustufter, skilt om geografi og bjørketrær. Hav og fjell i bakgrunn.

Kultur- og naturhistorisk løype i friluftsområda

Stad Brendøya

 Følg vår kultur- og natursti mellom gamle sjøbuer, over bruer og ut på ei øy. Langsmed stien finn du skilt med informasjon om blant anna sjøfugl, lyngheia og livet på Brendøya. Sjå spor etter hustufter, fiske og gardsdrift langs gode turstiar tilrettelagt for både barnevogn og rullestol.

Open for alle, heile året.

Bilde: Brendøya med infoskilt og hustuftar. Foto: Kystmuseet i Sogn og Fjordane/Stina Celine Gjerdingen