Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Kystmuseet
Krabbefiske i fjæra

Leik på bryggekanten

20. juni - 14. august
Brygga mellom museumsbygga

Er dei minste i familien nysgjerrige på livet i havet? Ta borna med på Kystmuseet i sommar og la dei utforske fjæra frå bryggekanten! Her finn du blant anna krabbesnøre, hov og lupe til utlån. I uteområda våre er det også mogleg å prøve og gå på styltar, spille kubb eller ringspell.

Bilde: Krabbefiske i fjæra. Foto: Kari Midtgård Råsberg