Vågsberget Vågsberget
To personar får omvisning i stova i ei stove. Dei står ved ei stolgruppe i fløyel som er samla rundt eit rundt bord.

Omvising

Gjennom sommarsesongen til Vågsberget får alle som løyser billett med oss tilbod om omvising.

Omvisinga fortel om bygningane, menneska som levde her og kva dei arbeidde med. Den går gjennom uteområdet og inn i det staselege våningshuset og den innhaldsrike krambua.

Ta kontakt med Kystmuseet i Sogn og Fjordane på ksf@misf.no om du ynskjer omvising utanom sommarsesongen vår.

To personar står i gamal krambu med ein disk av tre. Veggen bak disken har hyller med mange ulike gamle varer.
Omvising på Vågsberget. Foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto.