Vågsberget Vågsberget

Vågsberget handels- og gjestgjevarstad

Ein godt bevart handels- og gjestgjevarstad som fortel historia om enorme rikdommar, stor naud og ein god handel.

Våre andre museum

Sjå alle