Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Kunstmuseet
kunstmuseet/sogn-og-fjordane-kunstmuseum,-thomas-bickhardt-bickfoto(25).jpg

Omvising

Vi tek i mot alle gruppar, frå dei yngste til dei eldste

Eit formidlingsopplegg blir tilpassa til utstillinga, gruppa, og ønska tidsrom på formidlinga.

I tillegg kan vi tilby formidlingsopplegg på både norsk og engelsk. Vi har òg høve til å halde omvising på spansk. Om det er behov for tolk eller liknande kan dette bli avtalt nærare av museumspedagog og NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Førde.

Omvisningar kan også bli formidla av gruppeleiar, utan ein tilsett tilstade. Disse omvisningane trenger ikkje å bli tinga, men må bli gjennomført i museet si opningstid.

Skulebesøk til SFKM?

Vi ønskjer alt frå bornehage til høgskule velkomen inn i museet. Formidlinga blir tilpassa utstillinga, skuletrinn, fag, og ønska varigheit på formidlinga. Hovudfokus vil liggje på at borna skal utvikle eit språk for ulike kunsttypar – både historisk eller samtidig. Dette betyr at elevane skal være delaktige i formidlinga, enten gjennom dialog eller praktiske oppgåver.

Formidlinga koblar seg opp til dei ulike fagområdane. Her samarbeider vi med skular og lærarar om å gje det mest relevante tilbodet i høve til læreplan og årsplan eller vekeplan.

Opningstider

1. januar — 31. desember
tysdag–sundag kl. 11–16

Prisar

  • Barn 0–6 år: Gratis
  • Barn 7–18 år: 50 kr
  • Student/Honnør: 75 kr
  • Vaksne: 100 kr

Her er vi

Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Storehagen 1A
6800 Førde

Illustrasjon: Thomas Bickhart/Bickfoto, 2021.