Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
kunstmuseet/sogn-og-fjordane-kunstmuseum,-thomas-bickhardt-bickfoto(26).jpg.

Omvising på kunstmuseet

Vi tek i mot alle gruppar, frå dei yngste til dei eldste, skuleklassar, lag og bedrifter

Det er ikkje all kunst som er like lett å få i tale. Undring er bra i møte med kunst, og undring er ei god bør på vegen vidare. Somme tider kan vi ønskje noko meir enn å verte forundra og det kan formidlaren hjelpe deg med.

Formidlinga blir tilpassa utstillinga, gruppa og ønska varigheit på formidlinga. Innanfor opningstid kostar ikkje omvising noko utover vanlegg inngang. For omvising utanom opningstid kan du sjå prisar i planlegg besøket ditt lenger nede på sida.

I tillegg kan vi tilby formidling på både norsk og engelsk. Somme tidar har vi òg høve til å halde omvising på spansk med morsmålstalar. Om det er behov for tolk eller liknande kan dette bli avtalt nærare av museumspedagog og NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Førde. Spør om språk i tinginga di!

Eige omvising?

Utstillingar kan òg bli formidla utan ein tilsett tilstade. Disse omvisingane treng ikkje tinging, men må bli avtala med resepsjonen og gjennomført i museet si opningstid. Det kostar ikkje noko utover vanleg billettpris.

Send e-post til formidling.sfkm@misf.no for å avtale tid for eige omvising. Tinging er naudsynt grunna annan planlagt formidling.

Opningstider

2. januar — 31. desember
tysdag-sundag kl. 11-16
torsdag kl. 11-18
måndag stengt
24. juni — 11. august
SOMMAROPE
måndag-sundag kl. 11-16
torsdag kl. 11-18

Prisar

  • Barn 0–18 år: Gratis
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Vaksne: 120 kr
  • Gruppe (15+*): 100 kr, ta kontakt på sfkm@misf.no

Her er vi

Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Storehagen 1A
6800 Førde

Illustrasjon: Thomas Bickhart/Bickfoto, 2021.