Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
kunstmuseet/tora-endestad-bjrokheim,-suite,-2022.jpg

Opning av Vestlandsutstillinga 2022 - Monument.

27. august 13:00
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Opningstale ved Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør for kultur, idrett og inkludering i Vestland Fylkeskommune.
Kurator Espen Johansen og fleire av kunstnarane vil vere tilstades. Enkel servering.

Jubileumsutstilling for Vestlandsutstillingen er kuratert av kunsthistorikar, kurator og skribent Espen Johansen (1985, Noreg). Den kuratoriske praksisen hans er særleg fokusert på kunst i det offentlege rom og maktstrukturane i den offentlege sfæra.

Årets tema for utstillinga monument. Ordet monument kjem frå det greske ordet mnemosynon og det latinske ordet monere, som betyr «å minnast», «å rådgje» eller «å advare», som impliserer at monument kan hjelpe oss å forstå fortida og føreseie framtida. Historisk sett har kunst blitt brukt til å visualisere all verdas hendingar og prominente individ og slik sementere visse forteljingar. Med monumentet som utgangspunkt reiser utstillinga spørsmål om førestillingane ein har til kunst i det offentlege som bidragsytar til ein slags kollektiv hukommelse.

Representerte kunstnarar

Cecilia Jonsson, Christoffer Eide, Dominique Hurth, Erin Sexton, Henrik Koppen, Icaro Zorbar, Jasmine Børresen, Kari Hjertholm, Kobie Nel, Louise Öhman og Joel Danielsson, Mathijs van Geest, Petra Dahlstrøm, Serina Erfjord, Stacy Brafield, Susanne Steen Christensen, Tora Endestad Bjørkheim

Stadspesifikke kunstverk

Mathijs van Geest (Haugesund), Icaro Zorbar (Ålesund), Petra Dahlstrøm (Øystese), Dominique Hurth (Stavanger), Cecilia Jonsson (Førde), Serina Erfjord (Bergen)

Illustrasjon: Tora Endestad Bjørkheim, "Suite", 2022, © Tora Endestad Bjørkheim / BONO. Foto: Maya Økland