Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
kunstmuseet/eksterne_arrangement/veno.jpg

Performance: Bjørn Venø | sundagstur

Tidspunkt -
Stad Dagsturhytta Gyttekvia i Førde

Denne sundagen kan du delta på ein performance på dagsturhytta Gyttekvia i Førde. Sundagsturen kan bli ekstra minneverdig med performance!