Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Vågsberget
vaagsberget/vagsberget-thomas-bickhardt-bickfoto-(21).jpg

Hovudhuset

23. juni - 14. august
Vågsberget

Det var her eigarane av handels- og gjestgjevarstaden budde og tok imot gjester. Huset er ein flott representasjonsbygning som synte avstanden mellom drivarane av plassen og lokalbefolkninga rundt. I frå dette huset styrte fleire menn og kvinner ei vellykka handelsverksemd og overnatting.

Huset er frå rundt 1800 og er bygd etter arkitektoniske ideal frå Bergensarkitekturet. Her får du sjå døme på fleire ulike stilartar både ute og inne. Inne er mange av dei originale overflatene bevart. I sommarsesongen kan du bli med omvisarane våre gjennom bygget og lære meir om stilartane, menneska som har levd her og ikkje minst kva huset vart brukt til etter at stordomstida til handelsstaden var over.  

vaagsberget/vagsberget-thomas-bickhardt-bickfoto-(14).jpg
Detaljar frå hovudhuset. Foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto.