Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
Kunstmuseet i Førde med refleks av sola.

Om Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Historie

Sogn og Fjordane Kunstnarsenter (SFKS) vart skipa i Sogndal i 1983 og flytta til Førde i 1986. Kunstnarsenteret har hatt tilhald både i kjellaren på Røde Kors-bygget og inst i Førdehuset.

I 1987 vart Sogn og Fjordane Fylkesgalleri, som det første av fylkesgalleria i landet, oppretta ved sidan av rullebana i Førde. Fylkesgalleriet var i mange år lokalisert i kjellaren på Røde Kors-bygget i Førde, og var nabo med Sogn og Fjordane Kunstnarsenter (SFKS). I 1995 flytta Fylkesgalleriet til nye lokale på Prestebøen, i den tidlegare husmorskulen i Førde. Etter ein del år som nabo til SFKS i kjellaren på Røde Kors bygget, og seinare med tilhald i den gamle Husmorskulen i Førde, skifta fylkesgalleriet i 2000 namn til Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM).

I 2004 vart Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum oppretta. Den hadde ansvar for drifta av Anders Svor Museum (ASM), Astruptunet (AT), Eikaasgalleriet (EG), Gjesmegalleriet (GJS) – no Sogn kunstsenter (SK) i Lærdal – SFKM og ei vidareføring av kunstnarsenterfunksjonane. SFKS vart ein del av Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

I 2009 vart Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum ein del av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MiSF). I dag utgjer Astruptunet, Eikaasgalleriet, Sogn kunstsenter, Sogn og Fjordane Kunstmuseum Avdeling kunst i MISF. Anders Svor Museum vart i 2020 ein del av Stiftinga Viti på Sunnmøre.

I 2012 flytta SFKM og kunstnarsenterfunksjonane inn i eit splitter nytt, 4. etasjar høgt og 3000 kvadratmeter stort bygg i Førde sentrum. Samlinga til kunstmuseet fekk endeleg verdige tilhøve i nytt magasin og flotte utstillingslokale. Nybygget er teikna av det danske arkitektfirmaet C.F. Møller. Dei har òg teikna nabobygningane Storehagen Atrium og Meieritomten boliger.

I 2022 vert Sogn og Fjordane Kunstnarsenter skilt ut frå kunstmuseet som eigen institusjon, styra av Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN). Som nabo til Sogn og Fjordane Kunstmuseum i sentrum av Førde, tek kunstnarsenteret inn i dei gamle postlokala og opnar for drift i løpet av dei neste åra.