Gå til Musea i Sogn og Fjordane
Kunstmuseet
kunstmuseet/sogn-og-fjordane-kunstmuseum-msf-00262--foto_thomas_bickhardt.jpg

Om Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Historie

Sogn og Fjordane Kunstnarsenter (SFKS) vart skipa i Sogndal i 1983 og flytta til Førde i 1986. Senteret har hatt tilhald både i kjellaren på Røde Kors bygget og inst i Førdehuset.

I 1987 vart Sogn og Fjordane Fylkesgalleri, som landets første fylkesgalleri, oppretta ved sidan av rullebana i Førde. Etter ein del år som nabo til SFKS i kjellaren på Røde Kors bygget og seinare i den gamle Husmorskulen i Førde, skifta fylkesgalleriet i 2000 namn til Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM).

I 2004 vart Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum oppretta. Den hadde ansvar for drifta av Anders Svor Museum (ASM), Astruptunet (AT), Eikaasgalleriet (EG), Gjesmegalleriet (GJS), SFKM og ei vidareføring av kunstnarsenterfunksjonane.

I 2009 vart Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum ein del av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MISF). I dag utgjer AT, EG, GJS, SFKM og kunstnarsenterfunksjonane «Avdeling kunst» i MISF. ASM har vorte ein del av Stiftinga Viti på Sunnmøre.

I 2012 flytta SFKM og kunstnarsenterfunksjonane inn i eit splitter nytt, 4. etasjar høgt og 3000 kvadratmeter stort bygg i Førde sentrum. Nybygget er teikna av det danske arkitektfirmaet C.F. Møller. Dei har òg teikna nabobygningane «Storehagen Atrium» og «Meieritomten boliger».

Illustrasjon: Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt nybygg opna i 2012. Bygget er teikna av C.F. Møller. (Foto: Thomas Bickhardt/ Bickfoto, CC-BY-2.0)