Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
Eit born ligg smilande på golvet medan eit anna born teiknar rundt det på kraftpapir på golvet.

Familieverkstader 2024

Stad Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Kunstmuseet inviterar til månadleg drop-in familieverkstad med morosame aktivitetar for små og store. Her leikar vi oss med ulike tema, material og teknikkar innan kunst og kreativitet. Ta med born, borneborn, syskenborn, fadderborn eller ver eit born sjølv og slå dykk laus på familieverkstad!

Verkstaden passar for born i alle aldrar, om ikkje anna er spesifisert. Sjå eigne arrangement her på nettsida eller facebook for meir info om kvar verkstad. Kom og gå som de ønskjer i tidsrommet verkstaden er open mellom 12.00-15.00.

Familieverkstader 2024:

  • Laurdag 27. januar

  • Laurdag 24. februar

  • Laurdag 23. mars

  • Laurdag 27. april

  • Laurdag 25. mai

  • Laurdag 6. juli, i samarbeid med Førdefestivalen

Datoar for hausten vert lagt ut fortløpande.

Billettinfo:

Familieverkstaden og utstillingane er gratis for born i følge med betalande vaksen. Born under 12 år må bli følgt av ein føresett på verkstaden.

For vaksne med årskort på museet er verkstaden gratis. Ellers gjeld vanleg inngangsbillett på museet, du kan kjøpe billett på førehand eller i resepsjonen ved ankomst.

-

Merk: alle som vil delta på verkstaden må registrere seg i resepsjonen først. Borna får utdelt sin gratisbillett der.

Planlegg besøket ditt

Gratis for born!

Opningstider

2. januar — 31. desember
tysdag-sundag kl. 11-16
torsdag kl. 11-18
måndag stengt

Prisar

  • Barn 0–18 år: Gratis
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Vaksne: 120 kr
  • Gruppe (15+*): 100 kr, ta kontakt på sfkm@misf.no

Her er vi

Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Storehagen 1A
6800 Førde