Kvernsteinsparken
Vikingehus med grue og åpen eld, jerngryte over elden, ein mann i vikingeklede sit og spikkar tre. Stor kvernsteinslast lagra opp mot veggen bak.

Utleige

Storehuset vårt med langbord og grue gjer eit stemningfullt bakteppe for tilstelningar.

I Kvernsteinsparken kan du leige det stemningsfulle Storehuset vårt med langbord og grue. Sjølve parken og Storehuset gjev storarta historiske omgjevnader for bursdagsfeiringar, firmafestar eller andre markeringar.

Storehuset er ikkje isolert, og ein må kle seg etter forholda.

Pris: 1200 kr.

Illustrasjon: Thomas Bickhart / Bickfoto, 2021.