Kvernsteinsparken
Steinkross på ei høgd framvor museumsbygg

Planlegg besøket ditt

Her er vi

Kvernsteinsparken ligg flott plassert ein kort rusletur utanfor Hyllestad sentrum. Parken inneheld også fleire bygningar som rommar smie, kalksteinsomn, forsamlingshus, resepsjon, ein liten butikk og enkel kafé.

Kvernsteinsparken
Lifjordvegen 7
6957 Hyllestad

Opningstider

1. januar — 16. juni
Kvernsteinsparken er stengt fram til 17. juni 2023.
Omvisning på førespurnad utanfor sesong.
17. juni — 13. august
11-17 kvar dag/every day

Billettprisar og kategoriar 2023

  • Vaksen: 110 kr
  • Born 0-18 år: Gratis
  • Student/honnør: 80 kr
  • Gruppe (15+)*: 90 kr
  • Årskort: 350 kr
  • Museumspass**: 200 kr
* Omvising for grupper må avtalast på førehand. Eigne prisar for omvising utanom våre opningstider.
** Gjeld eit besøk per museum i sommarsesongen

Kontaktinformasjon

Kvernsteinsparken
Kontor
Lifjordvegen 9
6957 Hyllestad

Kafé

I sommarsesongen tilbyr vi enkel kafé med kaffi og sveler.  

Museumsbutikk

I sommarsesongen har vi ein liten museumsbutikk der du får kjøpt eit utval varer frå lokale produsentar. Her finn du produkt i strikk, keramikk, kleberstein og ikkje minst, Kvernsteinen sitt eige material; granatglimmerskiferen.

Parkering

Kvernsteinsparken har eigne parkeringsplassar.

Tilgjenge for rørslehemma

Området frå parkeringsplassen og rundt bygningane våre ligge i flatt terreng, knytt saman med grusvegar. Deler av steinhoggarløypa og alle bygningane er også tilgjengelege for rørslehemma. Gjennom visningsbrotet er det bygd ut stiar der det ikkje er framkommeleg med rullestol eller barnevogn. Det er ikkje handikaptoalett i parken.