Kvernsteinsparken
Steinkross på ei høgd framvor museumsbygg.

Planlegg besøket ditt

Her er vi

Kvernsteinsparken ligg flott plassert ein kort rusletur utanfor Hyllestad sentrum. Parken inneheld også fleire bygningar som rommar smie, kalksteinsomn, forsamlingshus, resepsjon, ein liten butikk og enkel kafé.

Kvernsteinsparken
Lifjordvegen 7
6957 Hyllestad

Opningstider 11:00 -17:00

15. juni — 18. august
11-17 kvar dag sesongen 2024.

Billettprisar og kategoriar 2023

 • Vaksen: 120 kr
 • Student/honnør: 90 kr
 • Born/unge under 18 år: Gratis
 • Gruppe*: 100 kr
 • Gruppe utanom opningstid**: 165 kr
 • Årskort MiSF: 390 kr
 • Museumspass MiSF***: 220 kr
* Min. 15 pax / 1500,-. Omvising for grupper må avtalast på førehand.
** Min. 15 pax / 2475,-. Omvising for grupper må avtalast på førehand.
*** Individuelt sesongkort gyldig 2 månadar.

Kontaktinformasjon

Kvernsteinsparken
Kontor
Lifjordvegen 9
6957 Hyllestad

Kafé

I sommarsesongen tilbyr vi enkel kafé med kaffi og sveler.  

Museumsbutikk

I sommarsesongen har vi ein liten museumsbutikk der du får kjøpt eit utval varer frå lokale produsentar. Her finn du produkt i strikk, keramikk, kleberstein og ikkje minst, Kvernsteinen sitt eige material; granatglimmerskiferen.

Parkering

Kvernsteinsparken har eigne parkeringsplassar.

Tilgjenge for rørslehemma

Området frå parkeringsplassen og rundt bygningane våre ligge i flatt terreng, knytt saman med grusvegar. Deler av steinhoggarløypa og alle bygningane er også tilgjengelege for rørslehemma. Gjennom visningsbrotet er det bygd ut stiar der det ikkje er framkommeleg med rullestol eller barnevogn. Det er ikkje handikaptoalett i parken.

Opningstider

15. juni — 18. august
11-17 kvar dag sesongen 2024.

Prisar

 • Vaksen: 120 kr
 • Student/honnør: 90 kr
 • Born/unge under 18 år: Gratis
 • Gruppe*: 100 kr

Her er vi

Kvernsteinsparken
Kontor
Lifjordvegen 9
6957 Hyllestad