Norsk Reiselivsmuseum Norsk Reiselivsmuseum
norsk-reiselivsmuseum/Norsk-Reiselivsmuseum,-Thomas-Bickhardt-Bickfoto-(21).jpg.

Omvising

Museet tilbyr omvisingar, både inne i museet og i bygda Balestrand. For prisar og tinging, sjå nedst på sida.

«Reiseliv i Noreg»
den norske reiselivshistoria

Varigheit: 30 minutt

norsk-reiselivsmuseum/nereid-cruise-i-1869.-edward-backhouse-mounsey-1654781082.jpg.
Foto: Edward Backhouse Mounsey. Frå "Nereid cruise i 1869

Opplegget gir eit grundig innblikk i hovudutstillinga til museet. Det syner kor stor kontrasten var mellom livskåra i norske bygder på 1800-talet og dei fyrste utanlandske besøkande, som kom frå velhavande familiar. Den fyrste turismen medførte enorm innsats over heile landet, med å byggje jernbane, vegar og ikkje minst overnatting- og serveringsstader. Kreativiteten var stor for menn og ikkje minst kvinner, som skaffa seg attåtnæring der dei kunne.

Kva var det som tiltrekte seg sofistikerte turistar, og kva kunne me tilby dei?

«Dar kjem dampen»
ei kaivandring

Varigheit: 45 minutt

norsk-reiselivsmuseum/franziske-kraus.jpg.
Foto: Franziska Kraus

Turen startar ved museet sine gamle bygg på «dampskipskaien». Her ser me på korleis faste rutetider med båt til og frå Bergen endra og moderniserte små bygdesamfunn langs kysten. På ei kort vandring blir det fortalt om korleis det var den gong fjorden var ferdsleåre, om satsing og bygging av hotell og lokal tilpassing til utviklinga. Turen vert avslutta med ein rundtur i museet.

«På søken etter det nordiske lys»
kunstnarar promoterer turistlandet Noreg

Varigheit: 30 minutt

norsk-reiselivsmuseum/beles-gravhoi-balestrand-msf-01153.JPG.
Foto: Nasjonalmuseet. Beles Gravhoi Balestrand

Norske fjord- og fjellandskap var ideelle kulissar for nasjonalromantikken sine målarar. Kunstnarar med base ved akademiet i Düsseldorf byrja tidleg på 1800-talet å vandre over fjella frå aust til vest. Fleire av desse kunstnarane bygde seg sommarvillaer i Balestrand. Utstillinga er i eit av drakestilshusa frå den gong, som alle var del av kunstnarkolonien i bygda.  

«Til topps i skjørt med bukse i sekken»
Europeiske fjellklatrarar omvelta bruken av dei norske fjella 

Varigheit: 30 minutt

norsk-reiselivsmuseum/til-toppen-av-storen-1900-msf-01160-foto_george_percival_baker.PNG.
Foto: George Percival Baker. Til toppen av Storen, 1900

På slutten av 1800-talet byrja utanlandske tindestigarar med erfaring frå Alpane å utforske dei ville fjella her nord. I fylgje lokal dømekraft sette dei liv i fare ved å klatre dei høgste og truande toppane. Desse var i likheit med dei tidlege, britiske flugefiskarane, dei som "oppdaga" Noreg som turistdestinasjon.

William Cecil Slingsby «Den norske tindesportens far» er kjend for å vere den fyrste som klatra fleire toppar etter å lagt bak seg eit titals turar til Alpane. Han ga ut boka «Norge, den nordlige arena» i 1904 («The Northern Playground»). Han fekk fylgje av norske fjellførarar.

Therese Bertheau var fyrste kvinne som klatra Store Skagastølstind, Vest-Jotunheimen i 1886. Det var fyrst i 1910 at det vart aksept for at kvinner brukte bukser til turbruk. 

Denne omvisinga tek deg attende til dei fyrste reiseskildringane; korleis utlendingane opplevde møtet med norske tradisjonar og mat, og kva reaksjonar dei møtte. Me ser òg på kvinner sine utfordringar med å bli akseptert som likeverdige fjellvandrarar og representantar i organisasjonssamanhengar – som i Den Norske Turistforening. 

«Kulturvandring» 
ei vandring gjennom Balestrand

Varigheit: 90 minutt

norsk-reiselivsmuseum/0bd55018-2000-4248-9450-8165480db346-wml.jpg.
Foto: Mary Ann Menes. St. Olafs kyrkje

Det er òg høve til å kombinera museumsbesøket med vandring gjennom den maleriske bygda Balestrand og lære korleis Balestrand si kulturhistorie har danna grunnlag for den populære turiststaden. 

Turen startar på den gamle dampskipskaien og tek deg forbi gravhaugar og drakestilshus med ein kort pause i St. Olafs kyrkja, ei lita kyrkje med si eiga historie.

norsk-reiselivsmuseum/7d57fb06-f75a-429c-abd6-6c1a99f8d64c-wml.jpg.
Foto: Bjørn Skanke Sande. Villa Normann og villa Balderslund

Tinging

Kontakt oss gjerne for bestilling av omvising:
E-post: nrm@misf.no
E-post: marman@misf.no
Tlf. +47 474 53 053