Musea i Sogn og Fjordane

Handverkar

Gunnar Dalaker

Avdeling: Forsking og bevaring
Arbeidsstad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum