Sogn og Fjordane Kunstmuseum Kunstmuseet
Installasjon laga av ei mengd med rulla tjukt papir, farga med svart tusj, heng over golvet.

Ingeborg Blom Andersskog: Å Tegne et Rom

Tidspunkt til
Stad Sogn og Fjordane Kunstmuseum

I utstillinga Å Tegne et Rom eksperimenterar kunstnaren Ingeborg Blom Andersskog med tredimensjonal teikning. Ho har eit ønskje om å inkludere publikum i utstillinga på nye måtar. Kroppen er sentral i utviklinga av hennar arbeid, og interessa for fenomenologi ligg til grunn for kunstnarskapet.  

Ordet fenomen, av gresk opphav, tyder «å manifestere / vise seg». All forståing for omverda har utgangspunkt i kroppen. Gjennom den erfarar vi og deretter kan vi reflektere over det vi har erfart. Installasjonen sitt store format og utforming er med på å gje publikum ei kroppsleg oppleving og forståing av arbeidet.  

Installasjonen i utstillinga består av skulpturelle papirobjekt i ulike formar. Objekta er laga av store flak av tjukt papir, som vert dekka på begge sider med overlappande linjer i svart akryltusj. Papiret formast på ulike vis og blir til tredimensjonale teikningar. 

Streken går igjen i arbeida til Andersskog. Den visualiserar røyrsle, og fungerar som dokumentasjon på kroppens åtferd. Inspirert av filosofien Slow Art, brukar ho repetisjon og dannar reglar som er med på å styre utviklinga av arbeidet. Dei kan fungere som ritual.  

Jeg holder tusjen i hånden mens jeg går langs veggen. Tusjen hviler mot arket. Jeg går rolig, ikke sakte, og ikke fort. Jeg går til enden på arket, tegner streken helt ut til kanten. Jeg ser den svarte flytende massen dekke den hvite overflaten. Jeg snur og går tilbake der jeg kom ifra, hele tiden med tusjen inntil arket, vi lager nye linjer, tusjen og jeg, og dekker nye overflater.

kunstmuseet/ingeborg3.jpg.
Om kunstnaren

Ingeborg Blom Andersskog (f. 1983, Kongsvinger) bur og jobbar i Malmø, Sverige og i Norge. Ho har ein bachelor i keramikk og ein master i kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Jingdezhen Ceramic Institute i Kina. Andersskog har utstrekt utstillingverksemd, både nasjonalt og internasjonalt, og er aktuell med utstillingar ved Tegnér Museet i Lund, Sverige og i Skien Kunstforening og Galleri Christinegård i 2024 og 2025. 

kunstmuseet/kulturdirektoratet_svart.jpg.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum varetek kunstsenterfunksjonane i region Sogn og Fjordane til og med 2023. Separatutstillinga utgjer ein del av kunstsenterfunksjonane.

Planlegg besøket ditt

Opningstider

2. januar — 31. desember
tysdag-sundag kl. 11-16
torsdag kl. 11-18
måndag stengt

Prisar

  • Barn 0–18 år: Gratis
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Vaksne: 120 kr
  • Gruppe (15+*): 100 kr, ta kontakt på sfkm@misf.no

Her er vi

Sogn og Fjordane Kunstmuseum
Storehagen 1A
6800 Førde