Kvernsteinsparken
kvernsteinsparken/kvernsteinsparken,-thomas-bickhardt-bickfoto-(12).jpg.

Besøk Kvernsteinsparken

Kom til Kvernsteinsparken og opplev historia til livets steinar som gav oss maten på bordet. Her kan du oppdage og prøve korleis kvernsteinshoggarane arbeidde i fleire hundre år her i Hyllestad.

I Kvernsteinsparken i Hyllestad kan du oppdage ei av Noregs første store industriar. Vi finn nemleg den spesielle granatglimmerskiferen her ytst i Sognefjorden. Det var få steinsortar som eigna seg betre til kvernstein enn nettopp denne. Her vart de hogd ut kvernsteinar heilt tilbake til 700-talet.

Desse livets steinar vart hogd ut av fjellet i Hyllestad og sendt med skip så langt unna som til Tyskland og Sverige. Utan ein kvernstein var det uråd å få kverna kornet som gav maten på bordet. Hyllestad spelte dermed ei heilt sentral rolle gjennom handel og eksport gjennom vikingtid og mellomalderen.

Sjølve parken er open heile året. Her kan du kan følgje steinhoggarløypa gjennom visningsbrotet vårt. Du kan oppdage spor etter kvernsteinsindustrien, lære meir om livet som steinhoggar og Hyllestad sin plass i verda.

I sommarsesongen frå medio juni til medio august er parken bemanna. Her kan du få tilbod om omvising, prøve å svinge ei handkvern og nyte kaffi og sveler i historiske omgjevnader. Vi har eit utval kjekke aktivitetar for heile familien. Kva med å kverne og lage sitt eige kvernsteinsbrød? Eller lage dine eigne smykke i kleberstein? Eller vil du heller prøve deg som jeger med pil og boge?