Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum
Framside av Jul i Nordfjord frå 2017. Mann i båt, har henta med eit juletre, nysgjerrige born ventar på land.
Om Jul i Nordfjord

Les historier om skikkar, mat, hus, kultur og personar som har sett sitt preg på regionen i juleheftet Jul i Nordfjord.

Jul i Nordfjord er eit julehefte med kulturhistorisk og litterært stoff frå og om Nordfjord. Heftet blir gitt ut av Nordfjord Folkemuseum.

Du kan lese historier frå krigsåra, om fleire av kyrkjene i Nordfjord, skikkar, mat, kultur og personar som har sett sitt preg på området på ein eller andre måten.

Vil du skrive i bladet eller har tips om gode saker? Er du forhandlar eller privatperson og ønsker å kjøpe bladet?

Kontakt oss på nfm@misf.no / 480 63 234

Ynskjer du å kjøpe Jul i Nordfjord?

Siste utgåve av Jul i Nordfjord kan du kjøpe på museet eller hjå ein av forhandlarane våre i Nordfjordkommunane og Førde.

Er ikkje heftet i sal der du bur? Kontakt oss, så sender vi det pr. post. Pris for hefte frå 2022 er 150 kroner, medan tidlegare utgåver kostar 50 kroner. 

Abonnere

Du kan abonnere på bladet. Då sender vi det til deg fast kvart år til du seier opp. Kanskje vil du abonnere på to - eller ti - kvart år, til å gje vekk i julegåve. Ring eller send oss ein e-post.

Historikk

Jul i Nordfjord blei første gong gjeve ut i 1936, og har sidan den gong hatt ulike utgivarar. I 1936 var Erik Fønstelien Bokhandel i Måløy utgjevar (berre denne årgongen). I 1940–46 var Kolbein Sterke utgjevar, ved redaktør K. Sølvberg i Stryn. Deretter låg heftet nede ei tid før Firda Ungdomslag tok til å gje ut heftet i 1956. I 2004 – 16 var Nordfjord Folkemuseum og Nordfjord Sogelag som utgivarar med ei frittståande redaksjonsnemnd. Frå 2017 tok Nordfjord Folkemuseum over det redaksjonelle ansvaret.

Gamle årgongar

Mange gamle årgongar av Jul i Nordfjord er no digitalisert (sjå her). Eldre hefter kan også tingast gjennom museet.

Via Nasjonalbiblioteket sine nettsider er det også mogleg å finne enkeltartiklar. Eit enkelt søk på «Jul i Nordfjord» og «Claus Frimann» syner mellom anna at diktarpresten i Bremanger er nemnd i 24 (digitaliserte) utgåver av bladet.

Digitale utgåver av Jul i Nordfjord