Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum

Planlegg besøket ditt

Her er vi

Nordfjord Folkemuseum ligg på Sandane i Gloppen kommune. Følg skilting frå E39. Du finn oss i "Jølet", bak kulturanlegget Trivselshagen og Firda vidaregåande skule.

Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane 

Opningstider

1. september — 22. desember
Tysdag–fredag: kl. 11–16
Opningstider i jula:
23.desember kl. 11-13
Museet held vinterstengt frå 24.desember til og med 31.januar.
1. januar — 31. januar
Museet held vinterstengt frå 24.desember til og med 31.januar medan vi jobbar med nye utstillingar.

Billettprisar

  • Vaksne: 100 kr
  • Born 7–18 år: 50 kr
  • Student/Honnør: 75 kr
  • Familiebillett: 200 kr
  • Årskort vaksen: 300 kr
  • Årskort familie: 500 kr
Årskortet er eit tilbod til dei som brukar eller vil bruke museet sitt ordinære tilbod fleire gongar gjennom året. Årskortet gjev ikkje fri entre til arrangement med eigne billettar og inkluderar ikkje gratis publikasjonar.

Ein må løyse billett om ein vil besøke museet i opningstida, også friluftsmuseet (Jølet).
Gratis*: Born under 7 år – skulegrupper – følgje for personar med funksjonsnedsetting – reiseleiarar/sjåførar – pressekort – medlem av NMF/ICOM.

* Også desse må registrerast i resepsjonen. Skule- og barnehagegrupper må avtale med museet på førehand.

NB! All organisert aktivitet må avtalast på førehand med museet.

Kontaktinformasjon

Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane

Fakturaadresse

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Avd. Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane

Kafé

I utstillings- og administrasjonsbygget finn du ein liten kafe med enkel servering.
Etter avtale kan grupper bestille servering. Kafeen har same opningstider som museet.

For gruppe-bestillingar, kontakt resepsjon- og butikkansvarleg Ingvild Førde på telefon 480 63 234 eller e-post ingfor@misf.no.

nordfjord-folkemuseum/natronkaker.jpeg

Museumsbutikk

I museumsbutikken kan du kjøpe "historiske" ting, gåver og suvenirar, barneleiker, postkort med motiv frå museet og plakatar av ulike kunstnarar frå Nordfjord. Vi har og eit rikhaldig utval av lokalhistorisk litteratur.

Musemsbutikken er open for alle, òg utan billett, og følgjer museet sine opningstider.

Kontakt

Resepsjon- og butikkansvarleg Ingvild Førde på telefon 480 63 234 eller ingfor@misf.no.

nordfjord-folkemuseum/museumsbutikk.jpeg

Parkering

Parkeringsplass finn du ved Trivselshagen bad og idrett / symjehallen.

Museet har eigne parkeringsplassar tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne ved inngongen til friluftsmuseet.

Tilrettelegging

Våre utstillingslokaler, kafé og museumsbutikk i administrasjonsbygget og Frislidlada er universelt utforma og tilrettelagt.

Friluftsmuseet har grusvegar og plenområder, og noko kupert terreng.