Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum

Samling, forsking og bevaring

Nordfjord Folkemuseum vart opna i 1920, men allereie i 1907 vart det teke initiativ til å reise eit bygdemuseum for bygdene i Gloppen prestegjeld. Samstundes tok Firda Ungdomslag opp spørsmålet om å reise eit museum for heile Nordfjord. Resultatet vart skipinga av eit sogelag i 1908, beståande av begge partar, som skulle ha som oppgåve å samle pengar og tilfang til eit folkemuseum som tok vare på ting frå den gamle bygdekulturen i Nordfjord.

Her kan du lese om nokre av Nordfjord Folkemuseum sine oppgåver og prosjekt: