Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum
nordfjord-folkemuseum/nordfjord-folkemuseum-samling-1.jpg.

Kunnskap

Gjenstandssamlinga

Gjenstandsamlinga til museet omfattar ca. 25 000 gjenstandar. Tilsaman skildrar dei arbeids- og daglegliv i Nordfjord frå 1600-talet og fram til i dag.

Samlinga inneheld gjenstandar knytt til hus og heim, landbruk og fjordbruk, handverk og husflid. Her finn du alt frå folkedrakter, åkle og brurepynt til våpen, reiskap og elektriske apparat. Størsteparten av samlinga er frå 1700- og 1800-talet, men det er også samla inn gjenstander frå vår nære fortid.

Nokre av gjenstandane er stilt ut i faste og skiftande utstillingar, resten er lagra i klimastyrte magasin.

Rund hatt i skinn, produsert på 1800-talet.
Denne hatten av skinn frå 1800-talet er ein av våre mange gjenstandar i samlinga.