Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum
Slakting av gris, Stryn 1905. Bildet viser to menn som skrapar bust av ein gris, med to barn som observerar.

Dyrebar - utstilling 2023/2024

Stad Nordfjord Folkemuseum

Har du tenkt over kor kjøtet du et kjem frå? Kva med kleda dine? Kva materiale består tinga dine av, og kven har laga dei?

Årets temporære utstilling på Nordfjord Folkemuseum er Dyrebar!

Skøyter laga av bein, kompress laga med grisebust og lykter laga med kumage. Dette er nokre av tinga du kan sjå i vår nye utstilling. 

To kvinner og ein mann står og ser på eit opplyst monter med gjenstandar i utstillingslokalet.
Det var viktig å nytte alle delar av dyret, i utstillinga får du sjå ulike gjenstandar laga av ulike delar av dyr.

Utstillinga viser eit utval av måtane folk før i tida nytta seg av heile dyret. Både før og etter dyret blei avliva, ser vi ei haldning om at ingenting ikkje var godt for noko, og ingenting skulle kastast.

Barn som ser på ein utstoppa jerv i utstillingslokalet.
Opplev den berømte og berykta jerven som levde i Svartebotnen i Gloppen på 1980-talet.

Frå dagens perspektiv kan ferdigheitene og kunnskapen folk brukte i kvardagen verke både kreative og oppfinnsame. Tinga dei lagde kan verke finurlege og til tider morbide. Men for dei var dette vanleg og naudsynt. I ei tid før pengeøkonomi, plastikk, elektrisitet og butikkar var den ressurssterke sjølvforsyninga nødvendig for å overleve. Det var ikkje noko alternativ.

nordfjord-folkemuseum/nfm.0000-03151.jpg.
Kompress for å leggje på brokk. Laga av skinn og grisebust, frå Indre Davik, Bremanger. Dette er ein av gjenstandane du kan sjå i årets utstilling "Dyrebar".

Planlegg besøket ditt

Opningstider

1. februar — 16. juni
Tysdag-fredag: kl. 11-16

Museet er stengt alle raude dagar i mars og mai: Påskedagar 28. mars-1.april, 1.mai, 9. mai, 17.mai.

Prisar

  • Vaksne: 120 kr
  • Born 0–17 år: 0 kr
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Årskort MiSF: 390 kr

Her er vi

Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane