Nordfjord Folkemuseum Nordfjord Folkemuseum
Barn som ser på ein utstoppa jerv i utstillingslokalet.

Dyrebar - utstilling 2023/2024

Stad Nordfjord Folkemuseum

Har du tenkt over kor kjøtet du et kjem frå? Kva med kleda dine? Kva materiale består tinga dine av, og kven har laga dei?

Årets temporære utstilling på Nordfjord Folkemuseum er Dyrebar!

Skøyter laga av bein, kompress laga med grisebust og lykter laga med kumage. Dette er nokre av tinga du kan sjå i vår nye utstilling. 

To kvinner og ein mann står og ser på eit opplyst monter med gjenstandar i utstillingslokalet.
Det var viktig å nytte alle delar av dyret, i utstillinga får du sjå ulike gjenstandar laga av ulike delar av dyr.

Utstillinga viser eit utval av måtane folk før i tida nytta seg av heile dyret. Både før og etter dyret blei avliva, ser vi ei haldning om at ingenting ikkje var godt for noko, og ingenting skulle kastast.

Frå dagens perspektiv kan ferdigheitene og kunnskapen folk brukte i kvardagen verke både kreative og oppfinnsame. Tinga dei lagde kan verke finurlege og til tider morbide. Men for dei var dette vanleg og naudsynt. I ei tid før pengeøkonomi, plastikk, elektrisitet og butikkar var den ressurssterke sjølvforsyninga nødvendig for å overleve. Det var ikkje noko alternativ.

nordfjord-folkemuseum/nfm.0000-03151.jpg.
Kompress for å leggje på brokk. Laga av skinn og grisebust, frå Indre Davik, Bremanger. Dette er ein av gjenstandane du kan sjå i årets utstilling "Dyrebar".

I bildet øverst på sida ser du Trefotingen - den berømte og berykta jerven som levde i Svartebotnen i fjella mellom Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune på 1980-talet.

Planlegg besøket ditt

Opningstider

17. juni — 31. august
Opningstider: måndag-søndag: kl. 11-17

Prisar

  • Vaksne: 120 kr
  • Born 0–17 år: 0 kr
  • Student/Honnør: 90 kr
  • Årskort MiSF: 390 kr

Her er vi

Nordfjord Folkemuseum
Gota 16
6823 Sandane