Norsk Reiselivsmuseum Norsk Reiselivsmuseum
norsk-reiselivsmuseum/Norsk-Reiselivsmuseum-Kviknes-Hotel-Kaihuset-MSF-00757-1654174372.JPG.

Destinasjon Balestrand

Stad 1. høgda i hovudbygget

Få kommunar her i landet har som Balestrand hatt reiseliv som hovudnæring i over 100 år. Bygda har ikkje hatt industrialisering eller andre øydeleggjande reguleringstiltak, difor kan ein i det opne landskapet, fylgje ein skånsam vekst og utvikling frå turismens barndom og fram til i dag.

Utstillinga har fire digitale skjermar som syner filmopptak frå hagefesten proff. Hans Dahl arrangerte for keisar Wilhelm II og mannskapet, frå då Fridtjof statuen vart overrekt frå keisar Wilhelm II til kong Håkon 7 i 1913. Den presenterer òg St. Olafs kyrkja og forteljinga om prestedotter Margaret Sophie Green Kvikne, som kyrkja er dedikert til.

Foto: Asbjørn Feten, Norsk Reiselivsmuseum