De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger
Born på stylter.

Bornas museum

Stad De Heibergske Samlinger

På De Heibergske Samlinger- Sogn folkemuseum er det masse aktivitetar for born og unge. I resepsjonen kan du få utdelt aktivitetshefte med kjekke oppgåver knytt til dyreliv, eventyr og leik, som kan løysast på museumsområdet.

Museet har også leikeplass både ute og inne, aktivitetar for born på gardstunet, ein spanande eventyrskog og mykje anna moro.