De Heibergske Samlinger De Heibergske Samlinger

Om De Heibergske Samlinger

De Heibergske Samlinger er ein del av det konsoliderte museet Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

Utanom museumsområdet på Vestreim har museet også ei avdeling ved fjorden i Kaupanger, Sogn Fjordmuseum.

Museet eig også nokre mindre anlegg som ligg på sine opphavlege stader, eigedommen Elvhaug i Sogndal sentrum, småbruket Eidet, Stedje mølle og Tingastadsagi.

Våre andre museum

Sjå alle